W celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonywane są badania lekarskie:

  • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
  • kierowców transportu drogowego (kierowcy zawodowi)
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
  • pracowników na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdu (kierowcy służbowi) 

W przypadku PODEJRZENIA zespołu BEZDECHU SENNEGO istnieje możliwość przeprowadzenia diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu.


KIEROWCY i KANDYDACI NA KIEROWCÓW

kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ I DOKUMENTY:


KIEROWCY i KANDYDACI NA KIEROWCÓW

kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ I DOKUMENTY:


KIEROWCY TRANSPORTU DROGOWEGO (KIEROWCY ZAWODOWI)

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ I DOKUMENTY:


INSTRUKTORZY I EGZAMINATORZY NAUKI JAZDY, INSTRUKTORZY TECHNIKI JAZDY 

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ I DOKUMENTY:


KIEROWCY POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH LUB PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ I DOKUMENTY:


PRACA NA STANOWISKU ZWIĄZANYM Z KIEROWANIEM POJAZDU (KIEROWCA SŁUŻBOWY)

Na wizytę należy przygotować poniższe WYNIKI BADAŃ:

  • glukoza na czczo
  • badanie WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO, OLŚNIENIA I WRAŻLIWOŚCI NA KONTRAST

DOKUMENTY DO POBRADNIA


Rejestracja