BADANIA NURKÓW ZAWODOWYCH 

(Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych) 

Wykonywanie prac podwodnych powierza się osobom posiadającym wymagane uprawnienia zawodowe i odpowiedni stan zdrowia. Prace podwodne może wykonywać nurek posiadający aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych. Nurek podlega okresowym badaniom lekarskim przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 

BADANIA WSTĘPNE – badania do wykonania przed wizytą i wydaniem zaświadczenia:

 • RTG płuc
 • spirometria
 • EKG spoczynkowe, po 45.roku życia – EKG wysiłkowe
 • konsultacja laryngologiczna z audiometrią
 • EEG ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją
 • badania laboratoryjne: morfologia, glukoza, kreatynina, lipidogram, badanie ogólne moczu
 • RTG kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych)
 • test ciśnieniowy

BADANIA OKRESOWE – badania do wykonania przed wizytą i wydaniem zaświadczenia:

 • RTG płuc 
 • spirometria
 • EKG spoczynkowe, po 45.roku życia – EKG wysiłkowe
 • konsultacja laryngologiczna z audiometrią
 • EEG ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją
 • morfologia, glukoza, kreatynina, lipidogram, badanie ogólne moczu
 • RTG kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych) co 4 lata

BADANIA NURKÓW AMATORÓW

Badania do wykonania przed wizytą i wydaniem zaświadczenia:

 • RTG klatki piersiowej 
 • spirometria
 • EKG spoczynkowe, po 45.roku życia – EKG wysiłkowe
 • morfologia, glukoza, kreatynina, lipidogram, badanie ogólne moczu

Rejestracja