Rodzaj usług medycznych Cena
KONSULTACJA HIPERTENSJOLOGICZNA
Pierwsza wizyta
250,00 zł
KONSULTACJA HIPERTENSJOLOGICZNA
Wizyta kontrolna
200,00 zł
HOLTER CIŚNIENIOWY
Badanie 24-godzinne z opisem
150,00 zł
Wystawienie recepty 50,00 zł
BEZDECH SENNY
KOMPLEKSOWA OCENA
Wizyta lekarska
Badanie poligraficzne – użyczenie aparatu na noc z odczytem w dniu kolejnym
Zalecenia lekarskie
350,00 zł
Wypisanie wniosku na zakup aparatu CPAP 50,00 zł
BEZDECH SENNY
Wizyta kontrolna
200,00 zł
MEDYCYNA PRACY
Cena
BADANIE PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
(wstępne, okresowe, kontrolne)
120,00 zł
BADANIE WYSOKOŚCIOWE 200,00 zł
BADANIE OPERATORA SPRZĘTU CIĘŻKIEGO, WÓZKÓW WIDŁOWYCH 200,00 zł
BADANIE UCZNIÓW/STUDENTÓW 100,00 zł
BADANIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
Wpis do książeczki / wystawienie orzeczenia
100,00 zł
WYDANIE NOWEJ książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych + wpis do książeczki 120,00 zł
ORZECZENIE O STANIE ZDROWIA 100,00 zł
BADANIA KIEROWCÓW

KIEROWCA lub KANDYDAT NA KIEROWCĘ
kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T
200,00 zł
KIEROWCA lub KANDYDAT NA KIEROWCĘ
kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
200,00 zł
KIEROWCA TRANSPORTU DROGOWEGO (KIEROWCA ZAWODOWY)
INSTRUKTOR I EGZAMINATOR NAUKI JAZDY
INSTRUKTOR TECHNIKI JAZDY
KIEROWCA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
LUB PRZEWOŻĄCY WARTOŚCI PIENIĘŻNE
200,00 zł
PRACA NA STANOWISKU ZWIĄZANYM Z KIEROWANIEM POJAZDU
(KIEROWCA SŁUŻBOWY)
200,00 zł
MARYNARZE

MIĘDZYNARODOWE ŚWIADECTWO ZDROWIA 200,00 zł
ŚWIADECTWO ZDROWIA PRACOWNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
120,00 zł
BADANIA NURKÓW

BADANIE NURKA ZAWODOWEGO
WSTĘPNE, OKRESOWE
250,00 zł
BADANIE NURKA AMATORA
150,00 zł
LICENCJE I BROŃ

BADANIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ 250,00 zł
BADANIE OSOBY POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ 200,00 zł
BADANIE PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
200,00 zł
BADANIE PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
150,00 zł
BADANIE DETEKTYWA
150,00 zł
BADANIE INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
200,00 zł