Holter ciśnieniowy to urządzenie umożliwiające wiarygodny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego w warunkach domowych podczas codziennej aktywności pacjenta.

Zalety 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego:

 • duża liczba pomiarów w ciągu doby
 • ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego oraz wartości ciśnienia tętniczego podczas snu
 • eliminacja stresu związanego ze środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia)
 • ocena skuteczności dotychczas stosowanego leczenia

Wskazania do wykonania 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego:

 • diagnostyka w kierunku nadciśnienia tętniczego
 • duże wahania wartości ciśnienia tętniczego, niewyrównane nadciśnienie tętnicze
 • podejrzenie nocnego nadciśnienia tętniczego
 • kontrola skuteczności dotychczas stosowanego leczenia nadciśnienia tętniczego
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w ciąży

HOLTER CIŚNIENIOWY – opis badania

Badanie polega na założeniu zestawu składającego się z rejestratora i mankietu. Czas rejestracji to 24 godziny, w tym czasie pomiary dokonywane są co 20 minut w ciągu dnia i co 30 min w nocy.

Przydatne informacje dla pacjenta

 • celem zwiększenia wygody do badania zaleca się założenie koszulki z krótkim rękawem lub luźnego okrycia wierzchniego
 • przed badaniem i w trakcie należy przyjąć wszystkie dotychczas stosowane leki
 • w czasie badania należy prowadzić aktywność jak każdego dnia
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała
 • podczas pomiaru nie należy rozmawiać
 • mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie
 • należy chronić rejestrator i wszystkie jego części przed wilgocią, która może uszkodzić urządzenie

Rejestracja