Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najpowszechniej występujących chorób układu krążenia, sugerować je mogą:

 • bóle i zawroty głowy
 • szum w uszach
 • pogorszenie ostrości wzroku
 • krwawienia z nosa
 • problemy ze snem
 • łatwe męczenie się

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opiera się na podstawie pomiarów wykonanych przez pacjenta w domu, a także na podstawie pomiarów wykonanych w gabinecie lekarskim lub za pomocą 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

Leczenie nadciśnienia tętniczego powinno być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, a intensywność i rodzaj leczenia nadciśnienia tętniczego powinny zależeć od wysokości i dobowego profilu wartości ciśnienia tętniczego, wieku pacjenta, współistniejących schorzeń, obecności powikłań narządowych oraz przyczyn nadciśnienia tętniczego.

W zakresie diagnostyki i leczenia NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO oferowane jest pacjentom:

 • rozpoznanie nadciśnienia tętniczego
 • analiza dobowego profilu ciśnienia tętniczego oraz ocena skuteczności dotychczas stosowanego leczenia za pomocą automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera 
 • na podstawie zleconych badań diagnostycznych poszukiwanie wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego, a także ocena zaistniałych powikłań narządowych
 • możliwość przeprowadzenia diagnostyki w kierunku  bezdechu sennego, który jest jedną z najczęstszych przyczyn opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego
 • indywidualne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego
 • długofalowa kontrola i opieka nad osobami z nadciśnieniem tętniczym
 • leczenie towarzyszących zaburzeń metabolicznych
 • prowadzenie i leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży

Na pierwszą wizytę pacjenci proszeni są o przyniesienie:

 • dokumentacji medycznej
 • wykonanych dotychczas badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych 
 • zapisanych domowych pomiarów ciśnienia tętniczego 
 • informacji o przyjmowanych lekach (nazwy leków, dawkowanie, opakowania) 
 • domowego aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego

Rejestracja